به گزارش آوای ورزش و به نقل از سایت کنفدراسیون آسیا ، سرکار خانم زهرا قربانی از استان خراسان رضوی به عنوان نماینده جدید از ایران در کمیته توسعه آسیا معرفی شد.
پیش از این سرکار خانم دکتر نازنین حسینی و ناهید بیارجمندی به ترتیب در کمیته های اخلاق و نایب رئیسی کمیته بانوان حضور داشتند.