به گزارش آوای ورزش،ورزش های رزمی جهان و ایران امروز با خبر خوشی همراه شد و آن، عضویت هنر رزمی «موی تای» در کمیته بین المللی المپیک بود. موی تای بدون شک یکی از پرطرفدارترین، زیباترین و موفق ترین ورزش رزمی جهان و همچنین ایران است که حالا با این خبر، در آستانه المپیکی شدن نیز قرار گرفت.
در ایران هم موی تای شرایط ویژه ای دارد که البته علی رغم این همه اقبال عمومی و موفقیت های ارزشمند داخلی و برون مرزی، با چالش ها و بی مهری های خاصی نیز روبرو بوده که اگر همدلی خانواده بزرگ موی تای کشور و همچنین مدیریت و نگاه صحیح «جواد نصیری» نبود، شاید این اندازه دستاورد برای ورزش ایران حاصل نمی شد. حالا که موی تای به عضویت IOC درآمده و در آستانه المپیکی شدن قرار گرفته، نگاه مسئولان ورزش کشور به این هنر رزمی مدال آور باید تغییر کند که اولین و به حق ترین خواسته جامعه موی تای ابران، تاسیس فدراسیون مستقل است که امیدواریم در دولت جدید و روی کار آمدن وزیر جدید ورزش این خواسته محقق شود.

 

جواد منتخبی