آدرس:خیابان سعدی شمالی-خیابان شهید برادران قاِئدی پلاک۱۹۵

تلفن ثابت:  ۰۲۱۷۷۶۱۰۱۹۶

آدرس ایمیل: avayevarzesh7@gmail.com

instageram: avaye_varzesh